Menu
Home Page

CEFNPrimary School

Home Page

Cefn Primary School

Learning For Life
E

The Neverland Class

Hello and welcome to Neverland!
Helo a chroeso i Neverland!

 

 

 

In our Neverland class we have 24 talented children who are in years 5 and 6. We pride ourselves on the ethos we have within our classroom; we ensure that every day starts and ends with a smile. Not only this, we work really hard to progress with our learning as we love challenges and learning something new!

 

We are an extremely busy class who like to make plans and make real-life learning experiences that develop our skills and give us fantastic memories!

 

 Our classroom is led by our classroom teacher, Miss Elyssa Lewis.

 

Please take some time to explore our Class Page!

...........................................................................................................................................................

Yn ein dosbarth ni, mae gennym ni 24 plentyn talentog iawn ym mlwyddyn 5 a 6. Rydym yn barch iawn o ein hagwedd yn ein dosbarth; sef sicrhau bod pob diwrnod yn dechrau ac yn gorffen gyda gwen. Nid yn unig hyn, rydym yn gweithio'n galed tu hwnt i sicrhau ein bod ni'n gwella gyda dysgu gan ein bod ni'n dwlu ar sialens a dysgu rhywbeth newydd!

 

Rydym yn ddosbarth brysur iawn sy'n hoff iawn o gynllunio cyfleoedd i gael profiadau gwahanol sy'n datblygu ein sgiliau ac yn rhoi cofion melys!

 

Athrawes ein dosbarth ni yw Miss Elyssa Lewis.

 

Cymerwch amser i edrych trwy ein Tudalen Dosbarth!

 

 

 

.
Top