Menu
Home Page

Fern Federation

Together we will prosper
Home Page

Fern Federation

Together we will prosper
E

Paid a phoeni/Don't worry,Hugless Douglas with Mrs Brown

Paid a phoeni/Don't worry, Hugless Douglas

gan/by

Dafydd Saunders Jones & David Melling

 

Mae Dad yn rhoi het newydd gwlanog i Douglas. Dydy Douglas erioed wedi cael het wlanog o flaen. Mae Douglas mor gyffrous mae'n rhuthro mas i ddangos ei ffrindiau. Ond wrth iddo chwarae o gwmpas a gwneud  tamaid bach o gymnasteg, mae rhywbeth ofnadwy yn digwydd yw'i het. Beth fydd Douglas yn wneud? A fydd ei ffrindiau yn gallu helpu? Sut fydd Dad yn ymateb tybed?

 

Dad gives Douglas a brand new woolly hat. Douglas has never had a woolly hat before. He’s so excited that he rushes out to show it to his friends. But as he plays and does a few cartwheels, something awful happens to his hat. What will Douglas do? Will his friends be able to help? How will Dad react? 

 

Paid a phoeni/Don't worry, Hugless Douglas with Mrs Brown

Still image for this video
.
Top