Menu
Home Page

Fern Federation

Together we will prosper
Home Page

Fern Federation

Together we will prosper
E

Mae'n iawn bod yn wahanol/It's okay to be different with Miss King

Mae'n iawn bod yn wahanol/It's okay to be different

gan/by

Todd Parr

 

Mae'r llyfr llachar, lliwgar a dwyieithog yn bwriadu ysbrydoli plant (ac oedolion) i ddathlu amrywiaeth gan dderbyn pobl fel maen nhw ac i godi ei hunanhyder. Mae hi'n llyfr gwych sy'n helpu datblygu llythrennedd emosiynol.

 

This bright, colourful, bilingual picture book aims to inspire children (and adults) to celebrate diversity by accepting people as they are and gaining self-confidence. It’s an excellent book to use to help develop emotional literacy. 

 

Mae'n iawn bod yn wahanol/It's okay to be different with Miss King

Still image for this video
.
Top