Menu
Home Page

Fern Federation

Together we will prosper
Home Page

Fern Federation

Together we will prosper
E

Dyma Sam/This is Sam with Miss Liz Lewis

Dyma Sam

gan

Chris Chatterton

 

Ci pwdlyd ydy Sam. Dydy e ddim yn hoffi llawer o ddim byd, yn enwedig gwneud ffrindiau. Ond a fydd e'n newid ei feddwl pan fydd ci bach newydd yn cyrraedd?

 

Sam is a grumpy dog. He doesn't like much of anything, especially making new friends. But will he change his mind when a new puppy arrives on the scene?

Useful patterns used in this book:

 

Dydy e ddim yn hoffi... - He doesn't like...

 

Dydy Sam ddim yn hoffi... - Sam doesn't like...

 

Mae e'n hoffi... - He likes...

 

Mae Sam yn hoffi... - Sam likes...

.
Top